Datahantering

Denna integritetspolicy inkluderar den information som krävs av EU:s dataskyddsförordning för behandling av uppgifter (hädanefter "privacy policy"). Holiday Club Resorts Oy följer dataskyddsförordningen och den finska lagen om integritetspolicy (1050/2018) i sin behandling av personuppgifter. Holiday Club Resorts Oy kan då och då ändra denna integritetspolicy genom att publicera en ny version av den. Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy regelbundet. Beredningsdatum: 17 maj 2018 Uppdaterad: 17 maj 2018

Begär registerutdrag

Table of Contents

1 Controller
2 Registers
3 Purpose of processing personal data, and legal basis for processing
3.1 Customer registers
3.2 Marketing registers
3.3 Recording of phone calls
3.4 Camera surveillance
3.5 Cookies
3.6 Online forms
4 Information contained in the registers
4.1 Shareholders and share transactions
4.2 Hotel guests, rental customers, and buyers of other services
4.3 Marketing
4.4 Viewing reservation register
4.5 Corporate service customers
4.6 Corporate customers
4.7 Camera surveillance
4.8 Phone recordings
4.9 Forms
4.10 Cookies
5 Sources of data
5.1 Shareholders
5.2 Customer requiring accommodation
5.3 Camera surveillance
5.4 Cookies
5.5 Online forms and physical forms
6 Updating of data
7 Disclosure and transfer of data
8 Storage periods of personal data
9 Register protection principles
10 A person’s right to verify personal data concerning him or her
11 Rectification and erasure of personal data, and a data subject’s right to request restriction of processing 12 Right to object to personal data related to a particular, personal reason
12 Right to object to personal data related to a particular, personal reason
13 Right to prohibit direct marketing
14 Right to withdraw consent given
15 A person’s right to data portability
16 Right to lodge a complaint with a supervisory authority