Hållbarhet

Vi önskar bidra till en friskare värld genom att hela tiden agera och utvecklas i rätt riktning som fjällens äventyrshotell. Att vi lever och verkar på en plats där det finns en komplexitet i hållbarhetsarbetet är vi medvetna om. Att värna om fjällen samtidigt som vi vill att så många som möjligt skall få ta del av aktiviteterna och upplevelserna som fjällvärlden bjuder på är utmanande men också utvecklande. Vi är övertygade om att resor och upplevelser i sig bidrar till en social hållbarhet och att välbefinnande också ger ny energi till ett kontinuerligt förbättrat hållbarhetsarbete. När vi ser den vackra miljön blir vi också medvetna om vårt ansvar gällande att minska vårt klimatavtryck för kommande generationer.  Vi har bestämt oss för att vi vill stödja Agenda 2030, vara Svanen certifierade, använda miljömärkt el och bio fjärrvärme, verka för fler laddstationer för elbilar, vara medlemmar i Visita med kollektivavtal och hela tiden ha människors rörelseglädje för bättre hälsa i fokus. Välkomna till Holiday Club Åre för att upptäcka fjällvärlden med omtanke och ett äventyrligt hållbarhetshjärta.

Agenda 2030 fokusområden

image7bhvj.png imagevhom.png image5wmq9.png

 

hc_are_activities_summer_anette-andersson_0116_tbwa_retouched_03_2023.jpg

Agenda 2030

Holiday Club Åre ställer sig bakom Agenda 2030 och de 17 Globala målen (Sustainable Development Goals). Våra aktiviteter bidrar till flera av målen men vi har valt att lyfta fram de 3 mål där vi ser att vi kan göra störst nytta. Varje mål i sin tur innehåller ett antal prioriterade delmål som i sin tur är kopplade direkt till utvalda aktiviteter i verksamheten. För att kvalitetssäkra och systematisera vårt hållbarhetsarbete utgår vi från våra ledord (matglädje, rörelseglädje och tid tillsammans), vårt medlemskap i Visita och kollektivavtal med både HRF och Unionen samt vår certifiering inom Svanen.

Här kan du läsa mer om dom Globala Målen

 

svanen_logo.jpg

Svanen

Holiday Club Åre har under många år varit en del av nordens officiella miljömärkning. Ett Svanenmärkt hotell uppfyller ambitiösa miljökrav och har tagit ett helhetsgrepp över sitt miljöarbete kopplat till energi, vatten, mat, avfall, biologisk mångfald, kemikalier och upphandling. Verksamheten har ett aktivt och strukturerat förhållningssätt till att minska sin förbrukning och optimera sin drift för att stödja arbetet med en hållbar produktion och en hållbar utveckling. Syftet med hela miljöarbetet är helt enkelt att kontinuerligt göra bra val för miljön.

Här kan du läsa mer om Svanen